WOOSUNG F150 (S) – MỞ TRƯỢT 1 CÁNH

Rộng cánh

450 ~3000 mm

Tốc độ đóng mở của cánh

200-600mm/giây

Thời gian cửa mở chờ

0-50 giây

0989 867 229